Dystrybucja Supernote

Pomysł biznesowy polegał na dystrubucji chińskiego notatnika typu e-ink w Europie.

Historię opisałem na blogu Profitable Business Models: https://profitablebusinessmodels.com/business-idea-e-ink-notebook-supernote-distribution/